top of page

Primera sessió

Primera sessió
Primera sessió

A Karuna espai psicoterapèutic s'entén l'inici d'un procés terapèutic com quelcom que requereix connexió, compromís i confiança. Som conscients de la importància de l'aliança terapèutica per la teva implicació en el procés. És per això mateix que deixem la primera sessió gratuïta perquè puguis valorar si t'has sentit còmode i si consideres que pots crear una bona aliança amb nosaltres.

 

La primera sessió és de mitja hora. Aquesta és una sessió de coneixença entre Psicòloga i pacient per a explicar el motiu de consulta, plantejar la psicoteràpia i valorar com et podem ajudar, tot i que en tot procés psicoterapèutic l'ajuda acaba sent bidireccional.

A què em refereixo amb que l'ajuda acaba sent bidireccional?

 

Considerem que en tota interacció humana, també en la Psicoteràpia, les dues persones implicades poden aprendre l'una de l'altre. Tota interacció i relació sempre aporta coneixements i experiències, ja que tots som diferents i únics.

bottom of page